Helena De Leeuw

Echtgenote van Alfons De Wael

Geboren te Meerbeke op 03 September 1932
Overleden te Sint-Niklaas op 18 Maart 2019
Begrafenis informatie: We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de O.-L.-Vrouwkerk te Sint-Niklaas, op zaterdag 23 maart 2019 om 10 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 9u30. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de stedelijke parkbegraafplaats Heimolen, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas.
Begroeting informatie: U kan Helena een laatste groet brengen op donderdagavond 21 maart 2019 en vrijdagavond 22 maart 2019, telkens tussen 19u30 en 20u00 in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas.
Gerard De Smedt

Weduwnaar van Paula De Wolf

Geboren te Sint-Niklaas op 06 Februari 1926
Overleden te Sint-Niklaas op 16 Maart 2019
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid die zal opgedragen worden in de Sint-Jozefkerk, Tereken te Sint-Niklaas op vrijdag 22 maart 2019 om 10.00 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk vanaf 9.30 uur. Na crematie zal de urne begraven worden in het gedenkbos van begraafplaats ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas in beperkte familiekring.
Joanna Kuypers

Weduwe van Gilbert Neels

Geboren te Sint-Niklaas op 03 Mei 1928
Overleden te Sint-Niklaas op 15 Maart 2019
Begrafenis informatie: We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de plechtigheid in crematorium Heimolen, Waasmunsterse Steenwag 13 te Sint-Niklaas, op vrijdag 22 maart 2019 om 10.00 uur. Samenkomst aan de aula 9.45 uur.
Oswald Meersman

Echtgenoot van Marie-Louise De Coninck

Geboren te Haasdonk op 10 Juli 1944
Overleden te Nieuwkerken-Waas op 14 Maart 2019
Begrafenis informatie: De asverstrooiing heeft plaatsgehad, in intieme kring, op de asweide van de gemeentelijke begraafplaats te Nieuwkerken-Waas op dinsdag 19 maart 2019.
Jozef Smits

Levensgezel van Marleen Van Soye

Geboren te Hoboken op 22 Januari 1941
Overleden te Sint-Niklaas op 13 Maart 2019
Begrafenis informatie: We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid in crematorium Heimolen, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas, op vrijdag 22 maart 2019 om 11 uur. Samenkomst aan de aula vanaf 10.30 uur. Gevolgd door de teraardebestelling op de stedelijke parkbegraafplaats Heimolen.
Begroeting informatie: U kan Jozef een laatste groet brengen op donderdagavond 21 maart 2019 tussen 19 uur en 19.30 uur in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas.
Rudy Taets
Geboren te Sijsele op 26 Mei 1955
Overleden te Sint-Niklaas op 14 Maart 2019
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de plechtigheid die zal doorgaan in de aula van crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te SInt-Niklaas op donderdag 21 maart 2019 om 14.30 uur. Samenkomst in voornoemde aula vanaf 14.10 uur. Aansluitend zal de bijzetting van de asurne gebeuren in het columbarium van de begraafplaats aldaar.
Begroeting informatie: U kan Rudy een laatste groet brengen in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas op woensdag 20 maart 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur.
Raymond De Smedt

Weduwnaar van Annie De Rycke

Geboren te Sint-Niklaas op 13 Juli 1932
Overleden te Sint-Niklaas op 13 Maart 2019
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie die zal opgedragen worden in de parochiekerk van Christus Koning, Heistraat te Sint-Niklaas, op woensdag 20 maart 2019 om 11.30 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk vanaf 11.00 uur. Na de plechtigheid zullen de urnes van Annie en Raymond hun laatste rustplaats krijgen in het gedenkbos van de stedelijke parkbegraafplaats Heimolen.
Begroeting informatie: Raymond werd overgebracht naar rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas, waar u hem een laatste groet kunt brengen op maandag 18 september 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur.
Virginia De Vos

Weduwe van Marcel Dhondt

Geboren te Antwerpen op 20 Augustus 1925
Overleden te Stekene op 11 Maart 2019
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas op zaterdagavond 16 maart om 18u30 Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 18u20 uur. De asurne zal bijgezet worden in het columbarium van de gemeentelijke begraafplaats te Belsele intieme kring.
E.H. Roger Van den Abeele

Zoon van wijlen Cesar en Bertha Van den Abeele - Sekeet

Geboren te Maldegem op 19 Mei 1937
Overleden te Sint-Niklaas op 10 Maart 2019
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons de Verrijzenisliturgie te vieren in zijn parochiekerk Christus Koning, Heistraat te Sint-Niklaas op zaterdag 16 maart 2019 om 10.00 uur. Gelegenheid tot groeten in voormelde parochiekerk vanaf 9.30 uur. Daarna zal de bijzetting geschieden in het familiegraf op de begraafplaats te Maldegem.
Begroeting informatie: Priester Roger werd overgebracht naar rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas, waar u hem een laatste groet kunt brengen op vrijdag 15 maart 2019 tussen 17.00 en 18.00 uur.
Ineke Wenting

Weduwe van Tony van der Kemp

Geboren te Utrecht op 17 Februari 1933
Overleden te Belsele op 08 Maart 2019
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de plechtigheid die zal doorgaan in de aula van crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op maandag 18 maart 2019 om 10.30 uur. Samenkomst in voornoemde aula vanaf 10.10 uur. Na de plechtigheid geven wij haar een veilig plaatsje thuis.
Begroeting informatie: Mama werd overgebracht naar rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas, waar u haar een laatste groet kan brengen op woensdag 13 maart tussen 19.00 en 20.00 uur.
Cindy De Vylder

Echtgenote van Jan Van Haute

Geboren te Sint-Niklaas op 03 Juli 1973
Overleden te Beveren-Waas op 08 Maart 2019
Begrafenis informatie: We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid in crematorium Heimolen, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas, op zaterdag 16 maart 2019 om 14.30 uur. Samenkomst aan de aula vanaf 13.45 uur. Aansluitend zal de urne van Cindy begraven worden in het gedenkbos van de Stedelijke Parkbegraafplaats Heimolen.
Begroeting informatie: U kan Cindy een laatste groet brengen op vrijdagavond 15 maart 2019 tussen 18.30 uur en 20.00 uur in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas.
Willy De Lange

Echtgenoot van Annemie Van Peteghem

Geboren te Sint-Niklaas op 10 Augustus 1959
Overleden te Beveren-Waas op 07 Maart 2019
Begrafenis informatie: In crematorium Heimolen komen we samen rond het leven van Willy, op zaterdag 16 maart 2019 om 11 uur. Samenkomst vanaf 10.30 uur. Adres: Waasmunsterse Steenweg 13, Sint-Niklaas. Na crematie zal de urne van Willy een plaats krijgen, daar waar zijn hart lag.
Gert Baert

Echtgenoot van Serène Van Gavere

Geboren te Sint-Niklaas op 04 April 1956
Overleden te Sint-Niklaas op 10 Maart 2019
Begrafenis informatie: We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid in crematorium Heimolen, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint Niklaas, op vrijdag 15 maart 2019 om 14.30 uur. Samenkomst aan de aula vanaf 14 uur. Gevolgd door de uitstrooiing van de as in het gedenkbos van de Stedelijke Parkbegraafplaats Heimolen.
Begroeting informatie: U kan Gert een laatste groet brengen op donderdagavond 14 maart 2019 tussen 19 en 20 uur in rouwcentum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas.
Anne Brys

Echtgenote van Bert De Bruyne

Geboren te Sint-Niklaas op 30 April 1969
Overleden te Edegem op 05 Maart 2019
Begrafenis informatie: Volgens Annes wens vonden de crematie en uitstrooiing plaats in intieme familiekring. We nodigen u van harte uit op het gedenkmoment voor Anne. U bent welkom op zaterdag 30 maart 2019 om 15 uur in Bloemenhuis Helianthus, Luirikstraat 3, 9150 Bazel.
Armand De Cock

Echtgenoot van Francina Doffemont

Geboren te Sint-Niklaas op 19 Maart 1943
Overleden te Belsele op 05 Maart 2019
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid die zal doorgaan in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Tuinlaan 102 te Belsele op zaterdag 16 maart 2019 om 10.30 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk vanaf 10.10 uur.
Begroeting informatie: Armand werd overgebracht naar rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas, waar u hem een laatste groet kunt brengen op dinsdag 12 maart 2019 tussen 19 en 20 uur.
Gilbert Everaert

Echtgenoot van Georgette Gijselinck

Geboren te Sint-Niklaas op 06 December 1934
Overleden te Sint-Niklaas op 06 Maart 2019
Begrafenis informatie: Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de plechtigheid die wordt gehouden in de aula van crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op donderdag 14 maart 2019 om 13.00 uur. Samenkomst in de aula vanaf 12.40 uur. Gevolgd door de asverstrooiing op de asweide van de stedelijke parkbegraafplaats ‘Heimolen’.
Cyriel De Vriendt

Levengezel van wijlen Germaine Laureys

Geboren te Philippine op 24 Augustus 1938
Overleden te Sint-Niklaas op 02 Maart 2019
Begrafenis informatie: Wij nemen afscheid tijdens de plechtigheid die wordt gehouden in de aula van het crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op maandag 11 maart 2019 om 10.30 uur. Samenkomst in de aula vanaf 10.10 uur. Gevolgd door de asverstrooiing op de asweide van de stedelijke parkbegraafplaats ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas.
Begroeting informatie: U kunt Cyriel nog een laatste groet brengen in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas op vrijdag 8 maart 2019 tussen 19.00 en 19.30 uur.
Etienne De Baere

Echtgenoot van Maria 'Mieke' De Koninckx

Geboren te Sint-Niklaas op 19 Februari 1946
Overleden te Sint-Niklaas op 27 Februari 2019
Begrafenis informatie: We nodigen u uit om samen afscheid te nemen tijdens de uitvaart in crematorium Heimolen, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas, op donderdag 7 maart 2019 om 11 uur. Samenkomst aan de aula vanaf 10.30 uur. De urne van Etienne zal thuis een plaatsje krijgen.
Begroeting informatie: U kan Etienne een laatste groet brengen op dinsdagavond 5 maart 2019 tussen 19 en 20 uur in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas.
Fanny Laureys

Weduwe van Gaby Melckebeke

Geboren te Haasdonk op 21 April 1928
Overleden te Beveren-Waas op 26 Februari 2019
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de Dekenale Kerk Sint-Nicolaas, Grote Markt te Sint-Niklaas op zatderdag 2 maart 2019 om 11.30 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 11 uur. De bijzetting van de kist zal gebeuren op de gemeentelijke begraafplaats te Meerdonk in intieme kring.
Adolf Thys

Weduwnaar van Maria (Nieke) Jacobs

Geboren te Antwerpen op 07 Augustus 1921
Overleden te Sint-Niklaas op 23 Februari 2019
Begrafenis informatie: We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaart in crematorium Heimolen, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas, op zaterdag 2 maart 2019 om 14.30 uur. Samenkomst en gelegenheid tot condoleren van de familie vanaf 14 uur. Gevolgd door de uitstrooiing van de urne op de strooiweide van de Stedelijke Parkbegraafplaats Heimolen.
Begroeting informatie: U kan Adolf een laatste groet brengen op vrijdagavond 1 maart 2019 tussen 19 en 20 uur in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas.
Maria Hellebroeck

Weduwe van Etienne Geleyn

Geboren te Sint-Niklaas op 22 Juni 1936
Overleden te Sint-Niklaas op 25 Februari 2019
Begrafenis informatie: We nemen afscheid van Maria tijdens de uitvaartplechtigheid in crematorium Heimolen, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas, op vrijdag 1 maart 2019 om 11 uur. Samenkomst aan de aula vanaf 10.40 uur. Gevolgd door de bijzetting bij Etienne op de Stedelijke Parkbegraafplaats Heimolen.
Francine Van Houcke

Levengezellin van Gladys De Sutter

Geboren te Tienen op 18 Januari 1958
Overleden te Gent op 20 Februari 2019
Begrafenis informatie: Wij nemen afscheid tijdens de plechtigheid die wordt gehouden in de aula van het crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op donderdag 28 februari 2019 om 14.00 uur. Samenkomst in de aula vanaf 13.40 uur. Gevolgd door de asverstrooiing op de asweide van de stedelijke parkbegraafplaats ‘Heimolen’.
Hubert De Meulenaer

Echtgenoot van Maria De Wael

Geboren te Sint-Niklaas op 03 Oktober 1929
Overleden te Sint-Niklaas op 18 Februari 2019
Begrafenis informatie: Wij nemen afscheid van Hubert tijdens de uitvaartliturgie die zal opgedragen worden in de parochiekerk ‘Sint-Jozef’, Tereken te Sint-Niklaas op zaterdag 23 februari 2019 om 11.30 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 11.00 uur. Gevolgd door de teraardebestelling op de stedelijke parkbegraafplaats ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas.
Jos Van Delm

Echtgenoot van Godelieve Buytaert

Geboren te Ramsdonk op 19 Januari 1935
Overleden te Sint-Niklaas op 14 Februari 2019
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de verrijzenisliturgie die zal opgedragen worden in de parochiekerk van O.L.Vrouw ten Bos, Ten Bos te Nieuwkerken, op zaterdag 23 februari 2019 om 11.30 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk vanaf 11.00 uur.
Jozef Herijgers

Echtgenoot van Rita De Prekel

Geboren te Sint-Truiden op 30 Januari 1949
Overleden te Jette op 15 Februari 2019
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de verrijzenisliturgie die zal opgedragen worden in de parochiekerk van O.L.Vrouw ten Bos, Ten Bos te Nieuwkerken op zaterdag 23 februari 2019 om 10.00 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk vanaf 9.30 uur.
Kathleen Van Landeghem

Echtgenote van Erik Rombaut

Geboren te Mortsel op 27 Maart 1969
Overleden te Sint-Gillis-Waas op 14 Februari 2019
Begrafenis informatie: De uitvaart van Kathleen vindt plaats op woensdag 20 februari om 14 uur in het Crematorium ‘Heimolen’ Sint-Niklaas, Waasmunsterse Steenweg 13, 9100 Sint-Niklaas. De urne met stoffelijke resten van Kathleen wordt op een later tijdstip in intieme familiekring bijgezet. Wil jullie blijken van medeleven liever niet omzetten in bloemen of kransen. Kathleen zou het heel erg waarderen als jullie een milde bijdrage willen overschrijven aan het natuurreservaten/klimaatbuffer project Saleghemkreek van Natuurpunt Waasland in Sint-Gillis Waas op rekening nummer BE56 2930 2120 7588 met vermelding ‘project 6080 kreken van Saleghem’
Begroeting informatie: Voor zij die niet aanwezig kunnen zijn is er de gelegenheid voor het brengen van een laatste groet aan Kathleen op maandagavond 18 februari 2019 van 19 tot 20.30 uur in Het rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162, 9100 Sint-Niklaas.
Armand Bruggeman
Geboren te Lokeren op 10 Maart 1948
Overleden te Sint-Niklaas op 12 Februari 2019
Begrafenis informatie: Wij nemen afscheid tijdens de plechtigheid die wordt gehouden in de aula van het crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op dinsdag 19 februari 2019 om 10.30 uur. Samenkomst in de aula vanaf 10.10 uur. Gevolgd door de asverstrooiing op de asweide van de stedelijke parkbegraafplaats ‘Heimolen’.
Eliza Jans

Dochter van wijlen Jos en Rosa Jans-Van Rooy

Geboren te Berchem op 02 Juli 1928
Overleden te Sint-Niklaas op 12 Februari 2019
Begrafenis informatie: Wij nemen afscheid van Eliza tijdens de uitvaartliturgie die zal opgedragen worden in de parochiekerk O.-L.-Vrouw Bijstand der Christenen, O.-L.-Vrouwplein te Sint-Niklaas op zaterdag 16 februari 2019 om 11.30 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 11.15 uur. Na de crematie zal de asverstrooiing plaatsvinden op de asweide van de stedelijke parkbegraafplaats ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas om 16.00 uur.
José Duymelinck

Echtgenoot van Rachel Ysewyn

Geboren te Sint-Niklaas op 05 November 1924
Overleden te Sint-Niklaas op 10 Februari 2019
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid die zal doorgaan in de aula van crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op vrijdag 15 februari 2019 om 14.00 uur. Samenkomst in voornoemde aula vanaf 13.40 uur. Aansluitend zal de asverstrooiing gebeuren op de asweide van de begraafplaats ‘Heimolen’.
Elisabeth Van Cauteren
Geboren te Melsele op 23 April 1938
Overleden te Sint-Niklaas op 05 Februari 2019
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid die zal opgedragen worden in de Sint-Nicolaaskerk, Grote Markt te Sint-Niklaas op dinsdag 12 februari 2019 om 10.00 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk vanaf 9.40 uur.
Norbert Heirweg

Echtgenoot van Martha Meersman

Geboren te Moerzeke op 06 Juni 1940
Overleden te Sint-Niklaas op 04 Februari 2019
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen in de Don Boscokerk, Magnolialaan te Sint-Niklaas op maandag 11 februari 2019 om 11.30 uur. Samenkomst in voornoemde kerk vanaf 11.00 uur.
Lea Pauwels

Weduwe van Jerome Janssens

Geboren te Sint-Niklaas op 12 Oktober 1931
Overleden te Sint-Niklaas op 04 Februari 2019
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid die zal opgedragen worden in de parochiekerk van O.L.Vrouw ten Bos te Nieuwkerken-Waas op maandag 11 februari 2019 om 10.00 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk vanaf 9.30 uur.
Begroeting informatie: Lea werd overgebracht naar rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas, waar u haar een laatste groet kunt brengen op donderdag 7 februari tussen 19.00 en 20.00 uur.
Maria Van Landeghem

Weduwe van Camiel Devos

Weduwe van Frans Van Royen

Geboren te Vrasene op 26 Juni 1928
Overleden te Beveren-Waas op 02 Februari 2019
Begrafenis informatie: Wij nemen afscheid tijdens de uitvaartliturgie die zal doorgaan in de parochiekerk van O.L.Vrouw ten Bos, Ten Bos te Nieuwkerken-Waas op zaterdag 9 februari 2019 om 11.30 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten de kerk vanaf 11.10 uur.
Begroeting informatie: Maria ligt opgebaard in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas, waar u haar een laatste groet kunt brengen op vrijdag 8 februari 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur.
Georges Stessels

Weduwnaar van Gilberte Van Damme

Geboren te Ekeren op 13 April 1926
Overleden te Sint-Niklaas op 02 Februari 2019
Begrafenis informatie: Wij nemen afscheid tijdens de plechtigheid die wordt gehouden in crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op vrijdag 8 februari 2019 om 14.00 uur. Samenkomst in het crematorium vanaf 13.40 uur. Gevolgd door de begraving van de urne op de stedelijke parkbegraafplaats ‘Heimolen’.
Rita Van Rumst
Geboren te Sint-Niklaas op 24 April 1951
Overleden te Nieuwkerken-Waas op 01 Februari 2019
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid welke zal doorgaan in de aula van crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op vrijdag 8 februari 2019 om 13.00 uur. Samenkomst in voornoemde aula vanaf 12.40 uur.
Maria Goossens
Geboren te Hamme op 25 Maart 1924
Overleden te Sint-Niklaas op 02 Februari 2019
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de verrijzenisliturgie die zal opgedragen worden in de Sint-Nicolaaskerk, Grote Markt te Sint-Niklaas op vrijdag 8 februari 2019 om 11.30 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk vanaf 11.10 uur.
Begroeting informatie: Maria werd overgebracht naar rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas, waar u haar een laatste groet kunt brengen op woensdag 6 februari 2019 tussen 17.00 en 18.00 uur.
Achiel Heyndrickx

Echtgenoot van Godelieve Van Spittael

Geboren te Temse op 04 Augustus 1930
Overleden te Sint-Niklaas op 31 Januari 2019
Begrafenis informatie: Volgens de wens van Achiel vond de uitvaart plaats in intieme familiale kring.
Etienne De Coster

Echtgenoot van Nora Van Haarlem

Geboren te Sint-Niklaas op 17 Mei 1946
Overleden te Sint-Niklaas op 29 Januari 2019
Begrafenis informatie: Volgens de wens van Etienne hebben wij afscheid genomen in intieme kring op zaterdag 2 februari 2019.
André Ruyssinck

Echtgenoot van Maria Vervaet

Geboren te Sint-Niklaas op 28 Juni 1945
Overleden te Sint-Niklaas op 24 Januari 2019
Begrafenis informatie: We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk O.L.V. Ten Bos te Nieuwkerken op vrijdag 1 februari 2019 om 10 uur. Samenkomst en gelegenheid tot condoleren van de familie vanaf 9.30 uur. Gevolgd door de begraving van de urne op het urneveld van de gemeentelijke begraafplaats van Nieuwkerken-Waas.
Maria De Langhe

Weduwe van Robert Van Daele

Geboren te Sint-Niklaas op 31 Juli 1926
Overleden te Sint-Niklaas op 25 Januari 2019
Begrafenis informatie: Wij nemen afscheid tijdens de uitvaartliturgie die zal gehouden worden in de parochiekerk ‘Sint-Jozef’, Tereken te Sint-Niklaas op vrijdag 1 februari 2019 om 11.30 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 11.10 uur. Gevolgd door de bijzetting van de urne in het familiegraf op de stedelijke begraafplaats ‘Tereken’ te Sint-Niklaas.
Jacques De Tender

Weduwnaar van Friedchen Kermer

Weduwnaar van Rose-Marie Wissel

Partner van Simonne Brokken

Geboren te Sint-Niklaas op 13 Oktober 1937
Overleden te Sint-Niklaas op 24 Januari 2019
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid welke zal doorgaan in de aula van crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op vrijdag 1 februari 2019 om 10.00 uur. Samenkomst in voornoemde aula vanaf 9.45 uur.
François De Coster

Echtgenoot van Jeannine Van Laere

Geboren te Sint-Niklaas op 09 April 1932
Overleden te Sint-Niklaas op 25 Januari 2019
Begrafenis informatie: Wij nemen afscheid tijdens de uitvaartliturgie die zal gehouden worden in de parochiekerk ‘Christus Koning’, Heistraat te Sint-Niklaas op donderdag 31 januari 2019 om 10.00 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.
Marie-Josée Van der Vreken
Geboren te Sint-Niklaas op 08 Februari 1924
Overleden te Sint-Niklaas op 19 Januari 2019
Begrafenis informatie: Wij nemen afscheid tijdens de christelijke plechtigheid die wordt gehouden in de aula van het crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op vrijdag 25 januari 2019 om 14.00 uur. Samenkomst in de aula vanaf 13.40 uur.
Gebedswake: Er zal een namis gehouden worden in de kapel van WZC ‘Het Hof’, Hofstraat 134 te Sint-Niklaas op zaterdag 9 maart 2019 om 10.30 uur.
Dirk Hessels

Echtgenoot van Berlinde Nys 

Geboren te Sint-Michiels-Brugge op 26 Januari 1953
Overleden te Sint-Niklaas op 17 Januari 2019
Begrafenis informatie: We nemen afscheid in crematorium Heimolen, Waasmunstersesteenweg 13 te Sint-Niklaas, op vrijdag 25 januari 2019 om 13 uur. Samenkomst aan de aula vanaf 12.30.
Ivonne De Ryck

Echtgenote van Jean Bogaert

Geboren te Temse op 15 Januari 1943
Overleden te Beveren-Waas op 15 Januari 2019
Begrafenis informatie: Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk O.L.V. Ten Bos, Ten Bos te Nieuwkerken-Waas, op dinsdag 22 januari 2019 om 10 uur. Gelegenheid tot condoleren van de familie vanaf 9.30 uur.
Robert Smet

Echtgenoot van Mariette Parijs

Geboren te Sint-Niklaas op 21 Augustus 1935
Overleden te Sint-Niklaas op 13 Januari 2019
Begrafenis informatie: Volgens de uitdrukkelijke wens van Robert heeft de uitvaart plaatsgevonden in intieme kring. De asurne van Robert werd begraven in het gedenkbos van de Stedelijke Parkbegraafplaats Heimolen te Sint-Niklaas.
Karel Van de Catsye

Echtgenoot van Monique Vael

Geboren te Sint-Niklaas op 24 Februari 1948
Overleden te Sint-Niklaas op 11 Januari 2019
Begrafenis informatie: Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de plechtigheid die zal doorgaan in crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op zaterdag 19 januari 2019 om 13.00 uur. Gelegenheid tot condoleren van de familie vanaf 12.40 uur.
Justine Berkvens

Weduwe van Albert Cap

Geboren te Turnhout op 08 Maart 1918
Overleden te Sint-Niklaas op 13 Januari 2019
Begrafenis informatie: Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid die zal opgedragen worden in de Heilig Kruiskerk, Richard Orlentstraat te Zwijndrecht, op zaterdag 19 januari 2019 om 11.15 uur. Gelegenheid tot condoleren van de familie vanaf 10.45 uur.
Kris Van Buynder
Geboren te Sint-Niklaas op 13 Maart 1969
Overleden te Sint-Niklaas op 10 Januari 2019
Begrafenis informatie: op zaterdag 19 januari 2019 om 9u30 nemen we afscheid van Kris in crematorium heimolen, waasmunstersesteenweg 13, 9100 sint-niklaas samenkomst aan de aula vanaf 9u Kris zal bijgezet worden in het familiegraf op de gemeentelijke begraafplaats te sint-pauwels in intieme kring
Marie-Louise Ysewyn

Weduwe van Cesar Cornelis

Geboren te Sint-Niklaas op 18 Juli 1931
Overleden te Beveren-Waas op 11 Januari 2019
Begrafenis informatie: Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de plechtigheid die zal doorgaan in crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op vrijdag 18 januari 2019 om 12.00 uur. Gelegenheid tot condoleren van de familie vanaf 11.45 uur.
Elvira Van Strydonck

Echtgenote van Karel De Meyer

Geboren te Sint-Niklaas op 07 Maart 1934
Overleden te Sint-Niklaas op 09 Januari 2019
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de Sint-Nicolaaskerk, Grote Markt te Sint-Niklaas op dinsdag 15 januari 2019 om 11.30 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk vanaf 11.10 uur.
Liliane Claus

Echtgenote van Willy Vermeulen

Geboren te Temse op 01 Januari 1949
Overleden te Sint-Niklaas op 06 Januari 2019
Begrafenis informatie: Wij nemen afscheid tijdens de plechtigheid die wordt gehouden in de aula van het crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op maandag 14 januari 2019 om 10.30 uur. Samenkomst in de aula vanaf 10.10 uur.
Begroeting informatie: Liliane ligt opgebaard in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas, waar u haar een laatste groet kunt brengen op vrijdag 11 januari 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur.
Peter De Schepper

Echtgenoot van Simonne Lutz

Geboren te Sint-Niklaas op 13 Juli 1956
Overleden te Sint-Niklaas op 05 Januari 2019
Begrafenis informatie: Wij nemen afscheid tijdens de plechtigheid die wordt gehouden in de aula van het crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op vrijdag 11 januari 2019 om 14.00 uur. Samenkomst in de aula vanaf 13.40 uur.
Begroeting informatie: Peter ligt opgebaard in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas, waar u hem een laatste groet kunt brengen op donderdag 10 januari 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur.
Elisa Stevens

Weduwe van Joseph Peeters

Geboren te Sint-Niklaas op 27 Juli 1920
Overleden te Bornem op 04 Januari 2019
Begrafenis informatie: Wij nemen afscheid van Elisa tijdens de plechtigheid die zal gehouden worden in de aula van crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op vrijdag 11 januari 2019 om 10.00 uur. Samenkomst in de aula vanaf 9.40 uur.
Maria Van Cotthem
Geboren te Sint-Niklaas op 17 Februari 1924
Overleden te Sint-Niklaas op 30 December 2018
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de Heilige Familiekerk, Fabiolapark te Sint-Niklaas, op maandag 7 januari 2019 om 11.30 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 11 uur.
Tess Rombaut

Dochtertje van Filip en Kathy 

Geboren te Sint-Niklaas op 18 December 2018
Overleden te Sint-Niklaas op 23 December 2018
Begrafenis informatie: Wij hebben afscheid genomen in intieme kring op zaterdag 29 december 2018.
René Verhulst

Weduwnaar van Gabriëlle De Rycke

Geboren te Temse op 20 Augustus 1934
Overleden te Nieuwkerken-Waas op 27 December 2018
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatsvinden in de aula van crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op vrijdag 4 januari 2019 om 9.00 uur. Samenkomst in voornoemde aula vanaf 8.40 uur.
Begroeting informatie: Volgens zijn eigen wens zal er geen begroeting plaats hebben.
Kurt Cooreman

Partner van Kelly Aelbrecht

Geboren te Dendermonde op 30 November 1966
Overleden te Nieuwkerken-Waas op 24 December 2018
Begrafenis informatie: Wij nemen afscheid tijdens de burgerlijke plechtigheid die wordt gehouden in het crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op donderdag 3 januari 2019 om 13.00 uur. Samenkomst in de aula van voornoemd crematorium vanaf 12.40 uur.
Begroeting informatie: U kunt Kurt nog een laatste groet brengen in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas op woensdag 2 januari 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur.
Yvonne Wauman

Weduwe van Omer De Rudder

Geboren te Sint-Niklaas op 04 Januari 1930
Overleden te Sint-Niklaas op 20 December 2018
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de dekenale kerk Sint-Nicolaas, Grote Markt te Sint-Niklaas, op donderdag 27 december 2018 om 10.00 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur.
Marianne De Decker

Echtgenote van François De Bock

Geboren te Sint-Niklaas op 28 December 1953
Overleden te Sint-Niklaas op 20 December 2018
Begrafenis informatie: Het was Marianne haar uitdrukkelijke wens dat haar assen uitgestrooid zouden worden.
Jan Berckmans

Echtgenoot van Diane Van Der Poten

Geboren te Zaventem op 19 April 1930
Overleden te Sint-Niklaas op 14 December 2018
Begrafenis informatie: Wij hebben afscheid genomen in intieme kring op dinsdag 18 december 2018 in het crematorium 'Heimolen'. De urne van Jan heeft een plaatsje gekregen in zijn vertrouwde huiskring.
Fiel Pauwels

Weduwnaar van Maria Van der Stricht

Geboren te Sint-Niklaas op 11 Januari 1923
Overleden te Sint-Niklaas op 17 December 2018
Begrafenis informatie: Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de plechtigheid in crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas, op vrijdag 21 december 2018 om 11.00 uur. Samenkomst in het crematorium vanaf 10.40 uur.
Begroeting informatie: Fiel ligt opgebaard in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas, waar u hem een laatste groet kunt brengen op donderdag 20 december 2018 tussen 19 en 20 uur
Simonne Maes

Weduwe van Gilbert Coene

Geboren te Sint-Niklaas op 01 Oktober 1929
Overleden te Nieuwkerken-Waas op 13 December 2018
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitstrooiingsplechtigheid in het gedenkbos van de Stedelijke Parkbegraafplaats Heimolen, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas, op dinsdag 18 december 2018 om 11 uur. Samenkomst aan parking B van de begraafplaats om 10.50 uur.
Albert Van Remoortel

Echtgenoot van Denise Sack

Geboren te Tielrode op 16 Augustus 1933
Overleden te Beveren-Waas op 15 December 2018
Begrafenis informatie: Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid in crematorium Heimolen, Waasmunstersesteenweg 13 te Sint-Niklaas, op zaterdag 22 december 2018 om 14:30 uur. Samenkomst aan de aula vanaf 14.10 uur.
Guido Vergauwen

Echtgenoot van Gaby Jacobs

Geboren te Sint-Niklaas op 08 Augustus 1940
Overleden te Sint-Gillis-Waas op 12 December 2018
Begrafenis informatie: Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid in crematorium Heimolen, Waasmunstersesteenweg 13 te Sint-Niklaas, op zaterdag 22 december 2018 om 10.00 uur. Samenkomst aan de aula vanaf 9.30 uur.
Begroeting informatie: U kan Guido een laatste groet brengen op dinsdag 18 december 2018 tussen 19.00 en 20.00 uur in Rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas.
Honoré De Meyer

Weduwnaar van Maria Cleyman

Geboren te Sint-Niklaas op 30 Mei 1927
Overleden te Sint-Niklaas op 06 December 2018
Begrafenis informatie: De plechtigheid zal doorgaan in crematorium Heimolen, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas, op vrijdag 21 december 2018 om 10 uur. Samenkomst aan de aula vanaf 9.45 uur.
Jef Van der Stricht
Geboren te Sinaai op 31 Maart 1931
Overleden te Sint-Niklaas op 12 December 2018
Begrafenis informatie: Volgens de wens van Jef hebben wij in besloten kring afscheid genomen op vrijdag 14 december 2018.
Theo De Bock
Geboren te Sint-Niklaas op 20 Mei 1931
Overleden te Sint-Niklaas op 11 December 2018
Begrafenis informatie: De asverstrooiing zal plaatshebben op de asweide van de stedelijke parkbegraafplaats ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op vrijdag 14 december 2018 om 10.30 uur. Samenkomst aan de ingang van de begraafplaats vanaf 10.20 uur.
Rita Thiron

Echtgenote van Luc Palmkoek

Geboren te Sint-Niklaas op 23 Januari 1953
Overleden te Sint-Niklaas op 08 December 2018
Begrafenis informatie: Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie die zal gehouden worden in de parochiekerk O.L.Vrouw ten Bos, Ten Bos te Nieuwkerken-Waas, op zaterdag 15 december 2018 om 11.15 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.45 uur.
Zuster Maria Chiara 
Geboren te Sint-Niklaas op 16 Augustus 1936
Overleden te Sint-Pauwels op 08 December 2018
Begrafenis informatie: Om samen God te danken nodigen wij u uit op de verrijzenisliturgie in de parochiekerk van Sint-Paulus te Sint-Pauwels op vrijdag 14 december 2018 om 11.00 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk vanaf 10.40 uur.
Christiane Celie

Weduwe van Achiel Waterschoot

Geboren te Eksaarde op 24 Augustus 1933
Overleden te Nieuwkerken-Waas op 07 December 2018
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid die zal doorgaan in de aula van crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op donderdag 13 december 2018 om 11.00 uur. Samenkomst in voornoemde aula vanaf 10.30 uur.
Marie-Thérèse Vandemeulebroucke

Weduwe van Roger De Stoop

Geboren te Moregem op 28 Februari 1928
Overleden te Sint-Niklaas op 01 December 2018
Begrafenis informatie: Volgens de wens van de familie hebben wij in intieme kring afscheid genomen op zaterdag 8 december 2018 in de Sint-Egidiuskerk te Sint-Gillis-Waas. Gevolgd door de teraardebestelling op de gemeentelijke begraafplaats te Sint-Gillis-Waas. Er zal een namis gehouden worden op zaterdag 19 januari 2019 om 10.30 uur in de kapel van WZC ‘Het Hof’, Hofstraat 134 te Sint-Niklaas.
Antoon De Meyer

Echtgenoot van Agnes De Meulenaer

Geboren te Lokeren op 05 Februari 1942
Overleden te Sint-Niklaas op 03 December 2018
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de dekenale kerk Sint-Nicolaas, Grote Markt te Sint-Niklaas, op zaterdag 8 december 2018 om 11.15 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 10.45 uur.
Begroeting informatie: U kan Antoon een laatste groet brengen op donderdagavond 6 december 2018 tussen 19.00 en 20.00 uur in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas.
Liliane De Stobbeleir
Geboren te Aalst op 27 November 1936
Overleden te Sint-Niklaas op 25 November 2018
Begrafenis informatie: Volgens de uitdrukkelijke wens van Liliane namen we afscheid in intieme kring. De asverstrooiing heeft plaatsgevonden op de asweide van stedelijke begraafplaats te Aalst.
Marleen Waterschoot

Weduwe van Erwin Van Gulck

Geboren te Sint-Niklaas op 22 April 1959
Overleden te Edegem op 28 November 2018
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid die zal doorgaan in de aula van crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op vrijdag 7 december 2018 om 11.00 uur. Samenkomst in voornoemde aula vanaf 10.30 uur.
Laurette Steenwege
Geboren te Sint-Niklaas op 14 Juli 1939
Overleden te Antwerpen op 27 November 2018
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid in crematorium Heimolen, Waasmunstersesteenweg 13 te Sint-Niklaas, op maandag 3 december 2018 om 10.30 uur.
Willy De Block

Echtgenoot van Lea Ost

Geboren te Stekene op 23 Oktober 1931
Overleden te Sint-Niklaas op 25 November 2018
Begrafenis informatie: Wij nemen afscheid van Willy tijdens de uitvaartliturgie die zal opgedragen worden in de parochiekerk Sint-Andreas en Ghislenus, Hof van Belsele te Belsele op zaterdag 1 december 2018 om 10.00 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.
Begroeting informatie: Willy ligt opgebaard in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas, waar u hem een laatste groet kunt brengen op vrijdag 30 november 2018 tussen 19.00 en 20.00 uur.
Alfons Eggermont

Weduwnaar van Helena Van Daele

Geboren te Sint-Niklaas op 29 November 1934
Overleden te Sint-Niklaas op 22 November 2018
Begrafenis informatie: Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie die zal gehouden worden in de parochiekerk O.L.Vrouw ten Bos, Ten Bos te Nieuwkerken-Waas op vrijdag 30 november 2018 om 11.15 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.50 uur.
Begroeting informatie: U kunt Alfons nog een laatste groet brengen in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas op donderdag 29 november 2018 tussen 19.00 en 20.00 uur.
Josephine Buyl

Echtgenote van William De Kimpe

Geboren te Sint-Niklaas op 15 November 1952
Overleden te Sint-Niklaas op 22 November 2018
Begrafenis informatie: Wij nemen afscheid van Josephine tijdens de uitvaartliturgie die zal opgedragen worden in de parochiekerk Christus Koning, Heistraat te Sint-Niklaas op vrijdag 30 november 2018 om 11.15 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.50 uur.
Begroeting informatie: U kunt Josephine nog een laatste groet brengen in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas op donderdag 29 november 2018 tussen 19.00 en 20.00 uur.
Cyriel Van Roeyen

Echtgenoot van Mariette Van Oevelen

Geboren te Belsele op 31 Augustus 1934
Overleden te Nieuwkerken-Waas op 19 November 2018
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk O.L.V.- Ten Bos, Ten Bos te Nieuwkerken-Waas, op woensdag 28 november 2018 om 11.15 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 10.45 uur.
Begroeting informatie: U kan Cyriel een laatste groet brengen op maandagavond 26 november 2018 tussen 19.00 en 20.00 uur in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas.
Rita Bielen

Echtgenote van René Vercauteren

Geboren te Sint-Niklaas op 16 Januari 1956
Overleden te Beveren-Waas op 13 November 2018
Begrafenis informatie: Wij nemen afscheid tijdens de plechtigheid die wordt gehouden in de aula van het crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op dinsdag 20 november 2018 om 12.00 uur. Samenkomst in het crematorium vanaf 11.40 uur.
Begroeting informatie: Rita ligt opgebaard in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas, waar u haar een laatste groet kunt brengen op maandag 19 november 2018 tussen 19.00 en 20.00 uur.
Gaby Melckebeke

Echtgenoot van Fanny Laureys

Geboren te Zottegem op 25 Maart 1931
Overleden te Sint-Niklaas op 08 November 2018
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk O.-L.-V.- Bijstand der Christenen, O.-L.-Vrouwplein te Sint-Niklaas, op zaterdag 17 november 2018 om 10.00 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 9.30 uur.
Begroeting informatie: U kan Gaby een laatste groet brengen op vrijdagavond 16 november 2018 tussen 19.00 en 20.00 uur in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas.
Miet Troubleyn

Echtgenote van Manu Wauters

Geboren te Sint-Gillis-Waas op 22 Mei 1938
Overleden te Sint-Niklaas op 09 November 2018
Begrafenis informatie: Haar verrijzenisviering heeft plaats op vrijdag 16 november 2018 om 11.15 uur in de parochiekerk ‘Don Bosco’, Gladiolenstraat te Sint-Niklaas. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.55 uur.
Marcel Andries

Echtgenoot van Vergeylen Sylvia

Geboren te Temse op 12 Juli 1943
Overleden te Sint-Niklaas op 07 November 2018
Begrafenis informatie: We nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen tijdens de uitvaart in de Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen, Vijfstraten 147 B te Sint-Niklaas, op dinsdag 13 november 2018 om 10.00 uur. Samenkomst vanaf 9.30 uur.
Begroeting informatie: U kan Marcel een laatste groet brengen op maandagavond 12 november 2018 tussen 19.00 en 20.00 uur in Rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas.
Amedé Verhulst

Echtgenoot van Annie Verbraeken

Geboren te Nieuwkerken-Waas op 14 November 1940
Overleden te Sint-Niklaas op 05 November 2018
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid in crematorium Heimolen, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas, op zaterdag 10 november 2018 om 14.00 uur. Samenkomst aan de aula vanaf 13.45 uur.
Luc Vercauteren

Levengezel van Marina Danssaert

Geboren te Sint-Niklaas op 28 Maart 1957
Overleden te Nieuwkerken-Waas op 04 November 2018
Begrafenis informatie: Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de plechtigheid die wordt gehouden in de aula van crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op zaterdag 10 november 2018 om 13.00 uur. Samenkomst in de aula vanaf 12.40 uur.
Begroeting informatie: U kunt Luc nog een laatste groet brengen in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas op vrijdag 9 november 2018 tussen 19.00 en 20.00 uur.
Godelieve Daman

Echtgenote van Gaston Polfliet

Geboren te Sint-Niklaas op 01 Mei 1939
Overleden te Sint-Niklaas op 04 November 2018
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie, die wordt opgedragen in de parochiekerk van O.L.Vrouw ten Bos, Ten Bos te Nieuwkerken op zaterdag 10 november 2018 om 10.00 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk vanaf 9.30 uur.
Begroeting informatie: Godelieve werd overgebracht naar rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas, waar u haar een groet kan brengen op donderdag 8 november tussen 19.00 en 20.00 uur.
Kamiel Vervaert

Echtgenoot van Jenny Inghels

Geboren te Sint-Niklaas op 15 Januari 1936
Overleden te Sint-Niklaas op 26 Oktober 2018
Begrafenis informatie: Volgens de wens van Kamiel heeft de asverstrooiing plaatsgehad in intieme kring op de asweide van de stedelijke parkbegraafplaats 'Heimolen' op woensdag 31 oktober 2018.
Georges Styl

Echtgenoot van Tine Knaepen

Geboren te Izenberge op 03 Mei 1937
Overleden te Beveren-Waas op 25 Oktober 2018
Begrafenis informatie: We nodigen u uit om samen afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid in crematorium Heimolen, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas, op zaterdag 3 november 2018 om 11.30 uur. Samenkomst aan de aula vanaf 11.15 uur.
Hubert Heirman

Echtgenoot van Georgette Dhaen

Geboren te Sint-Niklaas op 10 Juni 1927
Overleden te Sint-Niklaas op 23 Oktober 2018
Begrafenis informatie: Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de plechtigheid die zal gehouden worden in crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op zaterdag 27 oktober 2018 om 14.00 uur. Samenkomst in de aula van het crematorium vanaf 13.40 uur.
Angèle De Schryver
Geboren te Bornem op 22 November 1937
Overleden te Sint-Niklaas op 17 Oktober 2018
Begrafenis informatie: Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie die zal opgedragen worden in de parochiekerk O.-L.-Vrouw Bijstand der Christenen, O.-L.-Vrouwplein te Sint-Niklaas op donderdag 25 oktober 2018 om 10.00 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.
Begroeting informatie: U kunt Angèle nog een laatste groet brengen in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas op dinsdag 22 oktober 2018 tussen 19.00 en 20.00 uur.
Régule Durinck

Weduwnaar van Anna Heerwegh

Levensgezel van Maria Blommaert

Geboren te Waasmunster op 09 April 1933
Overleden te Nieuwkerken-Waas op 17 Oktober 2018
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie, die wordt opgedragen in de parochiekerk van O.L.Vrouw ten Bos, Ten Bos te Nieuwkerken op woensdag 24 oktober 2018 om 11.15 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk vanaf 10.50 uur.
Begroeting informatie: Régule werd overgebracht naar rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas, waar u hem een groet kan brengen op dinsdag 23 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur.
Georges Goeman

Echtgenoot van Marie-Jeanne De Backer

Geboren te Vrasene op 20 December 1926
Overleden te Sint-Niklaas op 17 Oktober 2018
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen van Georges in crematorium Heimolen, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op dinsdag 23 oktober 2018 om 10.30 uur. Samenkomst aan de aula vanaf 10.10 uur.
André Van Kerchove

Weduwnaar van Andrea Vermeulen

Echtgenoot van Maria Franck

Geboren te Sint-Niklaas op 22 Januari 1933
Overleden te Beveren-Waas op 06 Oktober 2018
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de plechtigheid die zal doorgaan in de aula van crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op zaterdag 13 oktober 2018 om 14.30 uur. Samenkomst in voornoemde aula vanaf 14.10 uur.
Monique Noens

Weduwe van Jacques De Witte

Geboren te Sint-Niklaas op 06 Februari 1938
Overleden te Sint-Niklaas op 09 Oktober 2018
Begrafenis informatie: Wij nemen afscheid tijdens de uitvaartliturgie die zal doorgaan in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw Bijstand der Christenen, O.-L.-Vrouwplein te Sint-Niklaas op zaterdag 13 oktober 2018 om 11.15 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk vanaf 10.45 uur.
Begroeting informatie: Monique ligt opgebaard in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas, waar u haar een laatste groet kunt brengen op vrijdag 12 oktober 2018 tussen 19.30 en 20.30 uur.
Paul Vander Linden

Weduwnaar van Ria Blondeel

Geboren te Opbrakel op 26 Augustus 1961
Overleden te Sint-Niklaas op 01 Oktober 2018
Begrafenis informatie: U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid die zal doorgaan in de aula van crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op zaterdag 6 oktober 2018 om 15.30 uur. Samenkomst in de aula vanaf 15.00 uur.
Begroeting informatie: Paul werd overgebracht naar rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas, waar u hem een laatste groet kunt brengen op donderdag 4 oktober 2018 tussen 19.00 en 20.00 uur.
Marcel Herremans

Echtgenoot van Beatrice De Cauwer

Geboren te Meerle op 22 Juli 1944
Overleden te Sint-Niklaas op 24 September 2018
Begrafenis informatie: Volgens de wens van Marcel heeft de uitvaartplechtigheid, gevolgd door de asverstrooiing, plaatsgehad in intieme kring op zaterdag 29 september 2018 in de aula van het crematorium 'Heimolen'.
Firmin Saelaert

Weduwnaar van Jeannine Francque

Geboren te Watervliet op 24 September 1934
Overleden te Sint-Niklaas op 25 September 2018
Begrafenis informatie: Wij nemen afscheid van Firmin tijdens de christelijke plechtigheid die wordt gehouden in het crematorium ‘Heimolen’, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas op woensdag 3 oktober 2018 om 12.00 uur. Samenkomst in de aula van voornoemd crematorium vanaf 11.40 uur.
Begroeting informatie: U kunt Firmin nog een laatste groet brengen in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas op dinsdag 2 oktober 2018 tussen 19.00 en 20.00 uur.