Christiane

De Cleene

Weduwe van Petrus De Bruyne

Rouwbrief

Overleden op 01 Mei 2021

Rouwbetuiging