François

Vermeulen

Weduwnaar van Simonne Vervaert

Rouwbrief

Overleden op 11 Maart 2021

Rouwbetuiging