André

Junes

Weduwnaar van Maria Verhestraeten

Levensgezel Jeanneke Peeters

Geboren te Berchem

 op 22 Juni 1936

Overleden te Zwijndrecht

 op 18 December 2020

Begrafenis informatie: Het was André zijn persoonlijke wens om samen met jullie afscheid te nemen maar gezien de huidige coronamaatregelen is dit nu niet mogelijk en zal de plechtigheid op latere datum doorgaan. Hiervoor zullen jullie nog een uitnodiging ontvangen.

Rouwbrief Rouwbetuiging