Pierre

De Cock

Weduwnaar van Irene Nielandt

Rouwbrief

Overleden op 23 Januari 2021

Rouwbetuiging