Anny

Geeraerts

Echtgenote van Arthur Van Soye

Rouwbrief

Overleden op 31 Maart 2021

Rouwbetuiging