Diensten

Het verlies van iemand die u dierbaar is vraagt naast het rouwen ook een aantal praktische zaken.

Om u de kans te geven het rouwproces rustig te kunnen doorlopen trachten wij u zo veel mogelijk te helpen.

Hierbij een overzicht van onze dienstverlening:

 • Overbrengen van de overledene naar ons eigen rouwcentrum
 • De opbaring en verzorging van de overledene
 • Alle administratieve verplichtingen op het gemeentehuis van de plaats van overlijden
 • Aanvraag grondvergunning of asbestemming
 • Asverstrooiing op zee
 • Het vastleggen van de parochiekerk of plechtigheid in het crematorium
 • Uitvaarten volgens eender welke geloofsovertuiging
 • Ondersteuning bij de keuze van muziek tijdens de uitvaart
 • De ceremonie tijdens de uitvaart
 • Eigen beheer van rouwdrukwerk (klassiek, modern, eigen ontwerp,…)
 • Uitgebreide keuze in kisten, urnen, gedenksieraden,…
 • Het vastleggen van de koffietafel
 • Verkoop van grafzerken (plaatsing door onszelf of plaatsing door arduinkapper naar uw keuze)
 • Advies en ondersteuning voor vrijgave van de rekeningen
 • Aanvraag “Attest van Erfopvolging” op het Registratiekantoor te Dendermonde
 • Advies en ondersteuning voor aangifte van nalatenschap
 • Opmaak en indienen van de “Aangifte van Nalatenschap”
 • Pensioenregeling
 • Mutualiteit
 • Elke vorm van voorafregeling
 • Uitvaartkostenplan Corona Direct
 • Ceremonieën voor huwelijken